Søg på hjemmesiden

Close

Donationer

Donationer og tilskud

I Europa er vi medlem af Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutiske Industrier og Foreninger (EFPIA) og tilslutter os EFPIA Disclosure Code, et sæt vejledende principper, som forpligter lægemiddelvirksomheder til at offentligøre oplysninger om samarbejdet med sundhedspersoner og organisationer.

DIS ( Dansk infektionsmedicinsk selskab )

ESCMID ( European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease )