Søg på hjemmesiden

Close

Om mikroskopisk colitis

Forekomst

Såvel kollagen colitis og lymfocytær colitis blev tidligere anset for at være sjældent forekommende. Nyere undersøgelser viser imidlertid at flere og flere får konstateret sygdommene, hvilket formentligt skyldes at flere undersøges.

I Danmark konstateres nu omkring 1300 nye tilfælde årligt. Hovedparten af patienterne er kvinder og sygdommen konstateres ofte i 60 – 70 års alderen. Der er ikke nogen forklaring på denne kønsforskel, men det kan give mistanke om, at hormonelle forhold kan have betydning for sygdommen.

For begge sygdomme gælder dog også at de ses hos mænd, ligesom der ses en betydelig aldersspredning.

Hvad er årsagen til mikroskopisk colitis?

Årsagen til mikroskopisk colitis kendes ikke. En række lægemidler har været mistænkt som mulig udløsende årsag. Det er almindeligt benyttede lægemidler, så som mavesyrehæmmere og gigtmedicin, samt kolesterolsænkende- og medicin mod depression, som har været mistænkt. Det har dog ikke været muligt at påvise nogen entydig sammenhæng, men der pågår fortsat forskning for at afklare betydningen af lægemidler. Det er derfor vigtigt at konsultere lægen, inden eventuel ændring i vanlig medicin. Der er intet der tyder på at madvarer eller drikkevarer udløser sygdommen, og der ingen mistanke om fødemiddelallergi som årsag.

Mikroskopisk colitis forekommer hyppigere hos tobaksrygere.

Kilder:
– Münch A. et al Journal of Crohn´s and Colitis (2012) 6, 932-945
– Bonderup Ole K, et al Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2015; 50: 393-398